דיני עבודה

משרדנו מעניק שירותים משפטיים הן לעובדים והן למעבידים (יחידים
או חברות, גופים קטנים או גדולים, פרטיים או ציבוריים, מפעלים וכיוצ”ב).

השירותים המשפטיים הניתנים על ידי משרדנו בתחום זה כוללים: ייעוץ
שוטף או חד פעמי, עריכת הסכמים אישיים, עריכת תקנוני עבודה או
נהלי עבודה, ליווי בהליכי צמצומים והתייעלות, ליווי ומתן ייעוץ בחילופי
מעסיקים, בחינת מערכת זכויות העובדים במקום העבודה (מכוח החוק,
ההסכמים וצווי ההרחבה), ליווי משפטי צמוד בהליכי טרום פיטורים
ופיטורים (כולל בהליך שימוע), ליווי מקיף בכל שלבי הטיפול באירועי
הטרדה מינית ומניעתה, הגשת תביעות משפטיות לרבות צווי מניעה ועוד.

בתחום זה במשרדנו ניתן ייעוץ אף לנותני שירות ומקבלי שירות
המבקשים לעגן את התקשרותם באופן של יחסי קבלנות על כל היבטיו.

משרדנו מעניק שירותים משפטיים הן לעובדים והן למעבידים (יחידים או חברות, גופים קטנים או גדולים, פרטיים או ציבוריים, מפעלים וכיוצ”ב). 

השירותים המשפטיים הניתנים על ידי משרדנו בתחום זה כוללים: ייעוץ שוטף או חד פעמי, עריכת הסכמים אישיים, עריכת תקנוני עבודה או נהלי עבודה, ליווי בהליכי צמצומים והתייעלות, ליווי ומתן ייעוץ בחילופי מעסיקים, בחינת מערכת זכויות העובדים במקום העבודה (מכוח החוק, ההסכמים וצווי ההרחבה), ליווי משפטי צמוד בהליכי טרום פיטורים ופיטורים (כולל בהליך שימוע), ליווי מקיף בכל שלבי הטיפול באירועי הטרדה מינית ומניעתה, הגשת תביעות משפטיות לרבות צווי מניעה ועוד.

בתחום זה במשרדנו ניתן ייעוץ אף לנותני שירות ומקבלי שירות המבקשים לעגן את התקשרותם באופן של יחסי קבלנות על כל היבטיו.

נוכל לעזור ב:
הסכם עבודה
הסכם קבלנות
הסכם פרישה
תקנון למניעת הטרדה מינית
בחינת זכויות עובדים
הליך פיטורים או התפטרות
ליווי בחילופי מעסיקים
הליכי גישור ומו"מ
תביעות בבית הדין לעבודה

דילוג לתוכן