חוזים ותאגידים

משרדנו מייצג חברות עסקיות, שותפויות, עמותות, אנשים פרטיים
ומשקיעים בתחומים שונים של המשפט המסחרי. הייצוג כולל ליווי
בהליכי הקמת החברה/השותפות/העמותה והתנהלותן השוטפת, לרבות
ניסוח הסכמי יסוד, רישום, פרוטוקולי החלטות, הסכמים מסחריים וכד'.

כמו כן אנו עוסקים במתן ייעוץ בענייני הגנת הצרכן והגנת הפרטיות
לחברות ואנשים פרטיים, כולל התאמת אתרי אינטרנט ושיטות שיווק
לדרישות החוק.

אנו עורכים הסכמי מכר ושכירויות של נכסים (מגורים ומסחרי), לרבות
של נכסים לשימור וליווי קבלנים בהסכמי בנייה ושיפוץ של בניינים
לשימור.

משרדנו מייצג חברות עסקיות, שותפויות, עמותות, אנשים פרטיים ומשקיעים בתחומים שונים של המשפט המסחרי. הייצוג כולל ליווי בהליכי הקמת החברה/השותפות/העמותה והתנהלותן השוטפת, לרבות ניסוח הסכמי יסוד, רישום, פרוטוקולי החלטות, הסכמים מסחריים וכד'. כמו כן אנו עוסקים במתן ייעוץ בענייני הגנת הצרכן והגנת הפרטיות לחברות ואנשים פרטיים, כולל התאמת אתרי אינטרנט ושיטות שיווק לדרישות החוק.

אנו עורכים הסכמי מכר ושכירויות של נכסים (מגורים ומסחרי), לרבות של נכסים לשימור וליווי קבלנים בהסכמי בנייה ושיפוץ של בניינים לשימור.

נוכל לעזור ב:
רישום חברה, שותפות ועמותה
הסכם מייסדים
שינויי תקנונים
הסכמי רכישה/מכירה של חברות ושותפויות
הסכמי הלוואות, שיעבודים ומשכונים
ניסוח פרוטוקולים של החלטות
הסכמים מול גופים מממנים
הסכמים מסחריים בארץ ובחו"ל
ניהול משאים ומתנים עסקיים
הסכמי בלעדיות
הסכמי מכר ושכירות של נכסים

דילוג לתוכן