ייפוי כוח מתמשך, צוואות וירושות

החל משנת 2017 בה תוקן חוק האפוטרופסות, ניתנה 
האפשרות לכל אדם להחליט בעודו כשיר מי יהיה האפוטרופוס שלו
כאשר, חס וחלילה, לא יוכל עוד לדאוג לענייניו. את ייפוי הכוח
המתמשך ניתן לערוך אצל עורך דין שהוסמך לכך בלבד ואנו
מוסמכים על ידי האפוטרופוס הכללי לעריכתו.

אנו עורכים את כל סוגי הצוואות, לרבות צוואות הדדיות, צוואות
המטילות על היורשים חיובים או מגבלות שונות, צוואות הנוקבות
ביורשים לאחר היורשים וכד'.

אנו עוסקים במימוש צוואות, צווי ירושה וניהול עזבונות.

החל משנת 2017 בה תוקן חוק האפוטרופסות, ניתנה האפשרות לכל אדם להחליט בעודו כשיר מי יהיה האפוטרופוס שלו כאשר, חס וחלילה, לא יוכל עוד לדאוג לענייניו. את ייפוי הכוח המתמשך ניתן לערוך אצל עורך דין שהוסמך לכך בלבד ואנו מוסמכים על ידי האפוטרופוס הכללי לעריכתו.

אנו עורכים את כל סוגי הצוואות, לרבות צוואות הדדיות, צוואות המטילות על היורשים חיובים או מגבלות שונות, צוואות הנוקבות ביורשים לאחר היורשים וכד'.

אנו עוסקים במימוש צוואות, צווי ירושה וניהול עזבונות.

נוכל לעזור ב:
ייפוי כוח מתמשך
הנחיות מקדימות לאפוטרופסות
מסמך הבעת רצון
מינוי אפוטרופוס זמני/קבוע
עריכת צוואות
בקשה לצו קיום צוואה
בקשה לצו ירושה
ניהול עזבון

דילוג לתוכן