תביעות שיבוב

משרדנו מייצג חברות מסחריות ולקוחות שונים בתביעות המוגשות נגדם
בערכאות השונות על ידי חברות ביטוח בגין נזקים שנגרמו למבוטח
וכוסו על ידי המבטח, אשר סבור כי הינו זכאי לשיפוי מהחברות
והלקוחות השונים.

משרדנו מייצג חברות מסחריות ולקוחות שונים בתביעות המוגשות נגדן בערכאות השונות על ידי חברות ביטוח בגין נזקים שנגרמו למבוטח וכוסו על ידי המבטח, אשר סבור כי הינו זכאי לשיפוי מהחברות והלקוחות השונים.

נוכל לעזור ב:
ייצוג בתביעה משפטית
הודעות לצד שלישי
מו"מ להסדר

דילוג לתוכן