מהו ייפוי כח מתמשך

תשלום דמי אחזקה (ועד בית) בתקופת משבר הקורונה

רבים  מתלבטים בשאלה האם בתקופה זו, בה משקי הבית ועסקים רבים מוצאים עצמם ללא הכנסה, יש להמשיך ולשלם את דמי האחזקה החודשיים.

השימוש בצמד המילים דמי אחזקה נעשה במכוון באשר נועד להבהיר את הייעוד של התשלום.

אכן בעגה היומית קוראים לתשלום זה דמי וועד בית, דמי ניהול וכדומה אולם המהות הינה, כי סכומים אלה מיועדים למימון הוצאות אחזקה ותפעול של כל מערכות הקיימות והפועלות בבניין, כאשר אלו פועלות ומתופעלות בכל עת וגם בתקופת משבר זו.

נבהיר כבר כעת, כי החובה על פי הדין הינה לשלם גם עתה את התשלומים הללו .

השאלה היכולה להישאל היא האם ניתן לצמצם שירותים מסוימים על מנת להוזיל עלויות ומנגד האם עקב המצב התווספו הוצאות נוספות כגון הוצאות ניקיון וחיטוי מוגברים.

בתקנות לשעת חירום אשר הותקנו נקבע כי מתן שירותי תחזוקת מבנים, ובכלל זה בטיחות, מעליות, אינסטלציה, חשמלאות, ניקיון ותברואה, אותם שירותים הניתנים הלכה למעשה על ידי חברות ניהול ונציגויות בתים משותפים, הוגדרו כמקום עבודה חיוני, אשר ממשיך לעבוד ולספק את השירותים אף במצב חירום.

ברור כי מעצם הישארות דיירים בדירותיהם קיים שימוש מוגבר בחלק מהמערכות המשותפות (שימוש מוגבר במערכות מיזוג אוויר למשל ועוד). לעומת זאת, בבנייני משרדים הצטמצמה הפעלת חלק מהמערכות באופן מסוים (אולם לא מוחלט שכן עדיין לא הוטל סגר כללי ומשרדים רבים עובדים, אף אם לא בתפוסה מלאה), כאשר פעולות אלו משפיעות על ההוצאה השוטפת.

נראה כי יש מקום בימים אלו, בין כנציגות הבית המשותף ובין כחברת ניהול, לבחון אלו שירותים נדרשים להמשיך ולספק, אלו שירותים ניתן לצמצם ואלו שירותים יש לתגבר וזאת על מנת להקל על בעלי הנכסים מחד, תוך המשך שמירה ותחזוקת הרכוש המשותף.

כך לדוגמא, נראה כי ברור לכל כי בכל בניין, הן משרדים והן מגורים, כדאי ורצוי לתגבר את שירותי הניקיון. מנגד, סביר כי בבנייני משרדים בהם ירד היקף הפעילות, ניתן יהיה להשבית חלק מהמעליות או להפחית את תדירותן ככל שניתן ובכך לנסות ולחסוך בעלויות התפעול.

יש לזכור כי חלק מהותי מהוצאות האחזקה הינן הוצאות קבועות שלא ניתן להפחית כגון תשלומי ביטוח, אחזקת מערכות כיבוי אש, מים וחשמל וכד'.

לסיכום, ניתן וצריך להתחשב בתקופה קשה זו בבעלי הנכסים ולנסות ולצמצם ככל שניתן את עלויות התחזוקה אולם במצב הקשה כדי לפטור את בעלי הנכסים מתשלום דמי האחזקה אשר ידרשו מהם.

ולכל אלו המעסיקים עובדי ניקיון, שמירה, מנהלי בניין וכד', נמליץ לאור התקנות לשעת חירום אשר נכנסו לתוקף ביום ד', לצייד את העובדים באישור העסקה הכולל את שם המעסיק, מספר חברה, כתובת, מקום ביצוע העבודה, שם העובד, מספר זהותו ושעות העבודה.