מהו ייפוי כח מתמשך

למה חשוב לערוך צוואה בכל גיל

אנו נוטים לחשוב כי צוואה הינה מסמך שיש לערוך רק לעת זקנה אולם למעשה מומלץ לערוך צוואה בכל עת, כאשר המניע לעריכתה משתנה עם השנים.

על פי חוק הירושה קיימות שתי דרכים לרשת – האחת ירושה על פי דין והשנייה ירושה על פי צוואה.

כאשר המוריש לא ערך צוואה, ברירת המחדל תהא ירושה על פי דין כאשר במרבית המקרים היורשים יהיו בן הזוג (מחצית מרכוש) והילדים (המחצית השנייה של הרכוש אשר תחולק בחלקים שווים בין הילדים).

דווקא כאשר מדובר בזוג ולו ילדים קטינים כדאי ורצוי לערוך צוואה, שאם לא ייעשה כן במקרה בו חס וחלילה נפטר אחד מבני הזוג, הילדים הקטינים הופכים להיות יורשים לכל דבר ועניין (יורשים אשר אינם יכולים להסתלק מחלקם בירושה, הסתלקות שבגיר יכול לעשות בנקל). אמנם  בן הזוג השני שהינו האפוטרופוס הטבעי של הילדים מנהל עבורם את הרכוש אולם ניהול זה כפוף לפיקוח של האפוטרופוס הכללי ופעולות מסוימות ידרשו אף את אישורו של בית המשפט. כך, לדוגמא, אם לבני הזוג טרם הפטירה של אחד מהם היתה דירת מגורים אשר נרשמה בחלקים שווים על שמם, בעת פטירה של אחד מהם וללא צוואה הופכים הילדים, גם אם הם קטינים, לבעלים של חלק מהדירה.

בעלות זו  (של הקטינים ואפילו הינה חלקית )עלולה להקשות על מכירת הדירה שכן כל מכירה שכזו תחייב אישור של בית המשפט (עסקה של קטין במקרקעין). קבלת אישור של ביהמ"ש לביצוע עסקת מכר מקרקעין כאמור עלול לארוך זמן, נדרש לשכנע את ביהמ"ש בכדאיות כלכלית לעסקה (ובכלל זה הצגת דו"ח שמאי). בנוסף, הבקשה כרוכה בעלות כספית והיא אף עלולה להרתיע רוכשים פוטנציאליים.  ישנם אף  מצבים כהם בית המשפט אף מתנה האישור ברכישת נכס חליף בו תרשמנה לזכות הקטינים זכויות בעלות.

אנו מבינים כי לעיתים יחששו בני הזוג לערוך צוואה ולהוריש את כל רכושם לבן הזוג מחשש שזה לא יוריש אותו לילדים אולם חששות אלו ניתנים לפתרון באמצעות קביעת מנגנון "יורש אחר יורש", בו בן הזוג יהא חייב להוריש את הרכוש לאחר פטירתו לילדים ולהם בלבד ובאמצעות הוראות מתאימות בצוואה המגבילות את יכולתו של בן הזוג לפעול ברכוש שירש כאוות נפשו.

ניתן אף לערוך צוואה ובה מתבצעת חלוקת הרכוש בין בן הזוג לבין הילדים באופן בו הילדים יורשים כספים נזילים ואפילו ממונה מנהל עזבון לניהול הכספים וניתנת לילדים באמצעות האפוטרופוס הטבעי, קצבה חודשית וזאת עד להגיעם לגיל מסוים הנקבע על ידי המוריש.

בגיל מבוגר יותר, השיקולים המובילים לעריכת הצוואה הם שונים – למשל יכול ובני הזוג רוצים לוודא כי את כל אשר צברו במהלך חייהם יקבל בן הזוג והוא יהא רשאי לעשות ברכוש זה כרצונו. במקרים רבים מבקשים בני הזוג כי ייכלל בצוואה מנגנון של "יורש אחר יורש" על מנת לוודא כי בן הזוג יוריש את רכושו לילדים ולא לאף אחד אחר. כך, מחד נשמרת זכותו של בן הזוג לעשות ברכוש שירש כאוות נפשו בעודו בחיים אולם עם פטירתו, יהא עליו להוריש את שנותר לילדיהם המשותפים של בני הזוג.

לאור כל האמור אנו סבורים כי עריכת צוואה הינה חשובה בכל גיל ולעיתים חשיבותה עולה כאשר מדובר בהורים לילדים קטינים על מקרים בהם לבני הזוג אין ילדים/ ילדיהם בגירים ויוכלו להסתלק מהירושה אם יחפצו בכך.

במקרים רבים, תלוי בצרכים של המורישים ובהיותם בני זוג, אנו ממליצים על עריכת צוואה הדדית, היוצרת חיוב הדדי בין בני הזוג באופן המגביל את היכולת לשנותה ומגן על אינטרס ההסתמכות של בני הזוג האחד על השני.

אמנם מאמר זה מתייחס לחשיבות עריכת צוואות על ידי בני זוג אולם החשיבות בעריכת צוואה הינה לכל אחד החפץ לשלוט במה שיעשה ברכושו לאחר מותו וכמובן שבמקרים בהם מדובר בהורה יחידני וילדים קטינים החשיבות בעריכת הצוואה הינה קריטית וחשובה ביותר.

יש אף לקחת בחשבון כי את הצוואה יש לערוך כאשר המצווה הינו כשיר. לא ניתן לערוך צוואה לתשושי נפש ולמי שאינם כשירים משפטית. אין אדם  יודע את כל אשר צופן לו העתיד ועל כן כל עוד החושים במיטבם וקיים שיקול דעת מלא מומלץ לערוך הצוואה.

יש להבהיר כי כל צוואה ניתן  לבטל בכל עת ולערוך אחרת במקומה.

משרדנו עוסק בעריכת צוואות באופן שוטף, אנו מציעים כי תצרו איתנו קשר לקבלת מידע נוסף.