התקנת מצלמות ברכוש המשותף בבניין

סוגיית התקנת מצלמות ברכוש המשותף בבניין נדונה לא מעט בפסיקה. אין כל מניעה שרוב של בעלי הנכסים בבניין יקבל החלטה על הצבת מצלמות ברכוש המשותף אולם מה הדין כאשר בעל דירה מחליט באופן עצמאי להציב מצלמה ברכוש המשותף? ככלל, כל שטח שאינו בתוך דירת המגורים ולא הוצמד לה במפורש, הינו חלק מהרכוש המשותף שהינו בבעלות […]

חידושי חקיקה חשובים ביחס לבתים משותפים

לאחרונה התקבל בכנסת תיקון לפרק הבתים המשותפים בחוק המקרקעין  (תיקון 34 לחוק). תיקון זה מתייחס ומסדיר את אחד הנושאים "החמים" עתה- התקנת מתקני אגירה או מתקנים פוטו וולטאים. "מתקן אגירה" מוגדר בחוק כמתקן המאפשר אגירה חשמלית הניתנת לאחסון וכן כזה המאפשר לאחסן את האנרגיה  ולהמירה בחזרה לאנרגיה חשמלית (יתרונה של שיטה זו שהאגירה נעשית בשעה […]

ליקויי בנייה ברכוש המשותף, שלב מסירת הבניין

מאמר זה הינו הראשון בסוגיית ליקויי בנייה ברכוש המשותף ועוסק בשלב מסירת הבניין. לגבי ליקויי בנייה ברכוש המשותף בשלבים מאוחרים יותר (תקופת הבדק לדוג') נתייחס במאמר המשך. בשעה טובה, הסתיימה בניית הדירה ואתם בדרך לקבלת  מפתח מאת היזם/הקבלן. אין בכך לקבוע כי גם הסתיימו כל העבודות בהתייחס לרכוש המשותף. נדגיש  כבר עתה כי לרכוש המשותף […]

התקנת עמדה טעינה לרכב חשמלי בחניון הבית המשותף

מספר המכוניות ההיברידיות והחשמליות עולה מיום ליום ובהיקף ניכר. המגמה העולמית הינה לעודד מעבר להנעת רכב בעזרת אנרגיית חשמל וזו נעשית ברכב היברידי בחלקו וברכב חשמלי במלואו. רכבים היברידיים וחשמליים זקוקים להטענה, ובעלי רכבים כאמור נדרשים להתקין מתקן טעינה חשמלי לרכבם בסמוך לו. הפועל היוצא של האמור הינו הצורך להתקין את מתקני הטעינה במתחם החניון […]

שינויים ו/או שיפורים דירתיים והשפעתם על הרכוש המשותף

במאמר זה נתייחס לאותם נכסים עליהם חל התקנון המצוי שבחוק המקרקעין התשכ"ט 1969, להבדיל מאלו שלגביהם חל תקנון ספציפי ואשר במקרה כזה הוראותיו הן החלות.  רבים מתבלטים בשאלת המותר והאסור בהתייחס לשינויים ושיפורים דירתיים, במיוחד ככל ואלו גולשים מעבר לפנים הדירה. לגבי שינויים בדירה קובע סעיף 2 לתקנון המצוי כדלקמן :   "בעל דירה אינו […]