מאמרים אחרונים

קבלת החלטות בבית משותף

היחסים והסמכויות שבין האסיפה הכללית לנציגות והרוב הנדרש להחלטות באסיפה כללית כידוע, לבית משותף יש שני גופים הממונים על תפעולו של הבית והרכוש המשותף, האחד

קרא עוד »

כיצד ממנים חברת ניהול?

הדין מספק מספר דרכים למינוי חברת ניהול, בין היתר בשים לב לשאלת מועד המינוי. דרך המלך היא הדרך הקבועה בסעיף 71 (ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט

קרא עוד »